TWT Logistic - Kontakt
  • Logistik rådgivning
  • Interim Management
  • Freelance Interim
  • Optimering af forretningsprocesser
  • 3PL Logistik

 

Logistik konsulent

Tom Wulff Toft

TWT

Logistic

» Logistik

KPI

Hvad er en KPI ?

 

Hvert perspektiv i Balanced ScoreCard indeholder målepunkter for de strategiske mål. Disse målepunkter kaldes KPI'er (Key Performance Indicators). En KPI er et indsats- og resultatmål, som fortæller om retning og hastighed for opfyldelsen af de strategiske målsætninger.

 

Ved korrekt valg af KPI'er kan der sikres en passende balance mellem kort- og langsigtede mål, og mellem indsatser og resultater.

 

Valget af KPI'er i organisationen er ikke en éngangsforeteelse, men en løbende proces, hvor KPI'erne kan udskiftes eller ændres grundet strategiskift, læring/erfaring eller datagrundlag (måden de måles på). Ledelsen bør endvidere én gang årligt revurdere KPI'erne for at sikre sig, at det er de rigtige KPI'er i forhold til strategien.